1. Festivalul International de Folclor Vară Pieleşteană iniţiat în anul 2009, din 2010 Festivalul devenind internaţional cu invitaţi din ţară şi străinătate. Festivalul are o durată de 5 zile. A ajuns la ediţia a V- a.
 2. Festivalul Înfrățirii iniţiat în anul 2008. Acest festival se desfăşoară la sfârşitul lunii octombrie în fiecare an. Invitaţi la acest festival sunt ansambluri folclorice din Ardeal. Datorită acestui festival Comuna Pieleşti a reuşit să se înfrăţească cu oraşul Codlea din cadrul judeţului Braşov. Acest festival se desfăşoară pe durata a 2 zile. A juns la ediţia a V - a.
 3. Festivalul Interjudeţean de Folclor.

 În comună se organizează festivități cu ocazia a două sărbători religioase:

 • Sf. Ilie 20 iulie.                 
 • Adormirea Maicii Domnului 15 august.                          
PlayPause
Slider

Comuna Pieleşti nu duce lipsă de spaţii de agrement în cadrul cărora locuitorii comunei pot evada pentru o scurtă perioadă din cotidianul de zi de zi. Acestea sunt:

 • Parcul Central (Sat Pielești) – proaspăt reamenajat care conţine un uriaş aranjament floral ce prezintă numele comunei noastră.
 • Parcul Tineretului (Sat Pârşani)
 • Lacuri piscicole: Lacul Vlașca, întindere de 10000 m2 care este în curs de amenajare turistică.
 • Zona ecologică Brătești.
 • Zona ecologică Pădurea Câmpeni.
PlayPause
Slider

Pe lângă aceste obiective principale de agrement, comuna Pieleşti este înţesată cu aşa numitele zone de relaxare care se regăsesc la diverse intersecţii de străzi din cadrul comunei, care sunt formate de cele mai multe ori dintr-o succesiune de bănci care ocazional sunt aşezate pe lângă fântâni. Marea majoritate a acestor zone sunt îngrădite cu gărduleţe la joasă înălţime şi pot să se învecineze cu spaţii de joacă pentru copii.

Pentru dezvoltarea socială a comunei și pentru o utilizare totală a forţei de muncă, administraţia locală este interesată de atragerea investiţiilor pentru acest sector. Pot fi înfiinţate ateliere în comună pentru a face ţesături, pantofi, alte domenii ale industriei uşoare, pentru a califica personalul din această zonă.

Oportunităţi pentru investiţii în procesarea lemnului prin înfiinţarea la scară mică a unor workshop-uri pentru mobilier, dulgherie, profile de lemn, case de lemn, mobilier de gradină, etc în care să se antreneze forţa de muncă din comună.

Turismul şi agroturismul

Potenţiale exploatări turistice pot majora economia comunei. Altele decât frumuseţea şi valoarea peisajelor naturale şi celor create de mâna omului, turiştii vor fi impresionaţi de ospitalitatea, obiceiurile şi folclorul tradiţional care s-au conservat atât de bine în această veche aşezare.

Administraţia locală a comunei este interesată de crearea, dezvoltarea, îmbunătăţirea infrastructurii specifice a turismului şi creşterea calităţii serviciilor prin sprijinirea investiţiilor în ridicarea hanurilor, caselor de vacanţă, hoteluri, moteluri, restaurante cu specific local, zone de campare, zone de antrenament sportiv, centre de vânătoare şi pescuit, rute de trekking forestier, centre de călărie, de golf, etc. Sunt aproape 300 ha de teren disponibile pentru investiţii în acest sector, la 3 km distanţă de drumul european E60, teren cu acces la utilităţi în proprietate privată.

Spatii de cazare

Pe teritoriul comunei există 3 unităţi care oferă cazare şi masă:

 • Hotel-Restaurant  Il Capo Tour -Valencia
 • Hotel-Restaurant  Trandafirul Galben
 • Hotel-Restaurant  Hanul Vechi.

Pe raza comunei Pieleşti există exploataţii agricole pe o suprafaţă de 5856 ha teren arabil care este muncit în exploataţii agricole de peste 100 de ha în număr de 5 și exploataţii individuale, gospodăreşti în număr de 1200.

Pe acestea se cultivă culturi agricole specifice zonei de câmpie:

 • Rapiță
 • Porumb
 • Orz
 • Floarea soarelui.
 • Grâu

Pe raza comunei Pieleşti există ferme de creştere a animalelor şi de asemenea ferme pentru producţia de lapte în număr de 2 cu peste 100 de vaci de lapte.

În cadrul comunei noastre mai există o fermă de oi cu peste 80 de capete.

Viţa de vie se cultivă în prezent pe suprafeţe individuale mici.

Mai jos enumerăm câteva date statistice corespunzătoare anului 2011:

Suprafaţă Agricolă: 6427 ha dintre care:

 • Vii: 56 ha
 • Fâneţe, pajişti naturale: 515 ha
 • Suprafaţă arabilă: 5856 ha

Există 5 societăţi agricole pe raza comunei care lucrează terenul prin arendarea sa de la proprietari, persoane fizice.

Mai jos enumerăm date statistice cu privire la animalele care sunt crescute în comuna noastră, statistica corespunzătoare anului 2011:

 • Vaci de lapte pe raza comunei: 770 de capete
 • Total bovine: 1170 capete
 • Porcine: 1970 capete
 • Ovine: 485 capete
 • Cabaline: 70 capete
 • Caprine: 650 capete
 • Familii de Albine: 150 familii
 • Păsări: 15000 de capete