E-mail : pielesti@dj.e-adm.ro
Telefon : 0251.459.474 / Fax : 0251.459.545
Cod poştal : 207450
Prima pagină Monitorul Oficial Local
Monitorul Oficial Local Imprimare Email

1. STATUTUL PRIMĂRIEI COMUNEI PIELEȘTI

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Diculești

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Diculești

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI PIELEȘTI

Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI PIELEȘTI

- Dispozițiile emise de Primarul Comunei Pielești, cu caracter normativ

- Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Pielești

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public